Hållbar konsumtion och energieffektivitet

Avdelningens forskning om hållbar konsumtion och energieffektivitet berör ett brett spektrum av forskningsfrågor som berör energisystemets användarsida, till exempel:
- Förklaringsfaktorer bakom energianvändning och växthusgasutsläpp från hushållens konsumtion
- Analys av rebound-effekter vid teknisk energieffektivisering
- Tidsanvändningsmönster, konsumtion och utsläpp
- Livskvalitetsaspekter av klimatomställningen, med betoning på beteendeförändringar. Denna forskning ingår som ett delprojekt inom Mistra Urban Futures.
 ​

Sidansvarig Publicerad: må 09 maj 2016.