GO:SMART

Projektet utvecklar och testar en innovativ tjänst. Projektet kommer att i tre delprojekt – den sömlöse resenären, den premierade resenären och den elektrifierade resenären - utveckla förutsättningar för implementering av en innovativ tjänst som underlättar och premierar hållbara resor i urban miljö.

Resultaten från delprojekten integreras till ett tjänsteerbjudande som implementeras i ett fälttest. Affärsmodellen (i form av antingen ett till tjänsteleverantör förklätt projekt) möter här verkliga kunder. Ett 70-tal hushåll i Göteborg kommer att få erfarenhet av att vara kund hos den nya, integrerade mobilitetstjänsten, att använda tjänsten och dess erbjudanden under en 6-månadersperiod.

Projektledare: Ingemar Moen, Lindholmen Science Park

Samarbetande organisationer

 • Mistra Urban Futures (Centrumbildning, Sweden)
 • Move About (Privat, Sweden)
 • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
 • Hans Arby Kommunikation (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Tyréns, Göteborg (Privat, Sweden)
 • Västra Götalandsregionen (Offentlig, Sweden)
 • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
 • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
 • PayEx (Privat, Sweden)
 • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
 • Västtrafik (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2012-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 05 dec 2019.