Ekologiska och biokemiska hälsoval av livsmedel

Viktiga hälsoaspekter på livsmedel omvärderas nu med utgångspunkt från nya ekologiska och biokemiska rön. Projektet syftar till att utifrån dessa rön jämföra olika livsmedelsprodukter och tillämpat visa på bra val ur hälsosynvinkel. Särskilt beaktas antioxidanter, kolhydrater och lipider. 

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.