DRONT - Förarbeteende vid exponering för sidkrafter i säkerhetskritiska situationer

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Det övergripande syftet med detta projekt (ett delprojekt inom DRONT-projektet) är att utveckla kunskap om hur förare hanterar exponering av sidkrafter (kraftig vind, sidkrock). Mer specifikt skall projektet jämföra förares beteende med respektive utan tillgång till förarstödssystem.

Projektet skall också studera hur förare upplever situationen, dels kraften i sig, dels när förarstödssystemet aktiveras.

Förväntade resultat är ökad kunskap om förarbeteende relativt exponering för sidkrafter och den effekt förarstödsystem har på förarens prestation och beteende. Förväntade resultat är också att utveckla kunskap om hur denna typ av simulatorstudier skall utformas. 

Projektledare: MariAnne Karlsson 

Kontakt
​MariAnne Karlsson, mak@chalmers.se
Externa parter
​VTI
Samarbeten/Styrkeområde

​Projektet bedrivs i samverkan med följande avdelningar/institutioner vid Chalmers: 

  • Division of Fluid Dynamics (FD), Dept. Applied Mechanics
  • Division of Design & Human Factors (DHF), Dept of Product and Production Development
  • Division of Vehicle Engineering & Autonomous Systems (VEAS), Dept. Applied Mechanics

Styrkeområde:
Transport

Nyckelord
​Förarbeteende, trafiksäkerhet
​SAFER

Sidansvarig Publicerad: to 12 nov 2015.