Forskningsprojekt på Chalmers

​Information om de forskningsprojekt som bedrivs på Chalmers finns tillgänglig genom två kanaler, dels genom databasen research.chalmers.se, dels genom institutionernas webbplatser. 

Institutionernas projektinformation

Forskningsprojekt går att söka institutionsvis, där de kan filtreras efter avdelning. För att se en lista på alla pågående och avslutade projekt, välj en av institutionerna nedan.

Arkitektur
Biologi och bioteknik
Bygg- och miljöteknik
Data- och informationsteknik
Energi och miljö
Fysik
Kemi- och kemiteknik
Matematiska vetenskaper
Material- och tillverkningsteknik
Mikroteknologi och nanovetenskap
Produkt- och produktionsutveckling
Rymd- och geovetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marinteknik
Teknikens ekonomi och organisation
Tillämpad mekanik

 

Institutionen för tillämpad informationsteknologi är integrerad mellan Chalmers och Göteborgs universitet och har information på bägge lärosätenas webbplatser:

Tillämpad informationsteknologi (Chalmers)
Tillämpad informationsteknologi (Göteborgs universitet)


research.chalmers.se

Chalmers databas för forskningsprojekt – research.chalmers.se – är öppen för allmänheten.
Databasen innehåller framför allt externfinansierade projekt och kan filtreras utifrån institution, finansiär, samarbetspartners, personer och geografiska data.

Chalmersanställda kan logga in och se mer uppgifter.
 

Publicerad: fr 17 jun 2011. Ändrad: on 21 dec 2016