Datanätverk för well-to-wheel (metod och) LCI data för fossila och förnyelsebara bränslen på den svenska marknaden

Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-09-30
​Sammanställning och publicering av LCI data med bästa tillgängliga information för produktion och användning av bränslen inom transport (well-to-wheel). Fokus ligger på biobränslen på den svenska marknaden.
Projektledare
​Tomas Rydberg, Lisa Hallberg – IVL Svenska Miljöinstitutet >>
Externa parter i projeketet
​IVL, KTH, SP, Volvo, Scania, NTM och SLU
Nyckelord
​Bränslen, drivmedel, biobränslen, LCA, data, well-to-wheel

Publicerad: må 20 okt 2014.