Logistikens roll i effektiva byggprocesser: konsekvenser för kostnader, kvalitet och hållbarhet

Startdatum 2015-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31
​Välfungerande logistik är viktigt för byggbranschens effektivitet med avseende på kostnader, kvalitet och hållbarhet: Logistik- och transportkostnader utgör en betydande andel av den totala kostnaden i ett byggprojekt. Tidig planering av logistiken kan medföra positiva effekter på kvaliteten med avseende på effektivare inleveranser och minskning av skador, spill och svinn. Effektiv logistik är viktigt i ett hållbart byggande med avseende på de krav som samhället ställer på minskat transportarbete. 

Projektets övergripande mål är att belysa logistikens roll i effektiva byggprocesser. Inom ramen för detta finns ett antal delmål: (1) Tydliggöra den effektivisering av byggprocessen som välplanerade och organiserade logistiklösningar kan bidra till. (2) Öka förståelsen för logistikfrågornas strategiska betydelse för byggbranschen. (3) Påvisa hur fördjupad samverkan bidrar till realisering av potentiella möjligheter samt vilka konsekvenser olika former för samverkan och upphandling har i dessa avseenden.  (4) Synliggöra de direkta och indirekta kostnader som logistiken genererar och hur dessa kan reduceras. (5) Illustrera hur olika tekniska lösningar skapar förutsättningar för effektiva byggprocesser.
Projektledare
​Kajsa Hulthén
Kopplat till Chalmers styrkeområden
​Transport
​Sveriges Byggindustrier (SEK 1 165 271)

Sidansvarig Publicerad: ti 02 jun 2015.