Avfall till design

Projektet är kopplat till Mistras "Closing the Loop" initiativ och samlar experter från Stena Recycling, Semcon och Chalmers. Projektet stödjer kandidat och masterstudenter som gör ex-jobb kring produktutveckling där man tar till vara på industrispill som idag saknar värde.

Stena Recycling tillhandahåller olika typer av spillmaterial som idag är avsett för förbränning eller deponering.

Att kunna hitta nya utvecklingsområden av materialet som finns i avfall idag, skapas nya intressanta möjligheter för design och affärsområden. Samtidigt som det är ett bra exempel på resursåtervinning.

Projektledare: Ulrike Rahe och Isabel Ordoñez

Samarbetande organisationer

  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Semcon (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-09-30

Finansieras av

  • Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) (Offentlig, Sweden)
Extern webbplats: http://www.wastetodesign.se/

Relaterade projekt: Waste to resources

Sidansvarig Publicerad: lö 28 mar 2020.