AUX - Användarupplevelse inom fordonsindustrin

Projektet handlar om användarupplevelse (eng: User Experience, UX) i människa-maskin-interaktionen (eng: Human Machine Interaction, HMI) i fordon. UX innefattar en användares subjektiva respons på en produkt. HMI UX är en central möjlighet att profilera sig gentemot konkurrenterna inom fordonsindustrin.

Projektet fokuserar på metodutveckling för förbättrad HMI UX. Ambitionen är att bli världsledande inom området. 

Metoder och mätetal för UX inom utveckling och verifiering i fordon kommer att utvecklas. Resultat, delresultat och ny kunskap från projektet kommer kontinuerligt att kanaliseras till industrins fordonsutvecklingsprojekt.

Akademi och institut kommer att använda denna kunskap för vidare forskning inom området. Projektet leds av en projektledare från VCC och det består av fem st arbetspaket (work package, WP) där varje arbetspaket har en utsedd ansvarig från respektive part.

 

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
  • InUse Experience AB (Privat, Sweden)
  • HiQ Göteborg AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 16 nov 2018.