Yt- och rymdladdningars och deras inverkan på polymera högspänningsisolationsprestanda

Projektets ska undersöka hur yt- och rymdladdingar påverkar polymera materials egenskaper när dessa exponeras för högspänning. Genom bättre kunskap kring polymera isolationsmaterial är det möjligt att i framtiden utveckla nya komponenter för ett transmissionsnät som både har lägre förluster och en minskad miljöbelastning jämfört med idag.

Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Publicerad: to 31 maj 2018.