Visualisering och verifiering: människa-robot samarbete

Syfte och mål
Syftet med projektet är att forska och utveckla en effektiv prototyp på en simulerings- och visualisering mjukvara för att verifiera människa-robot samarbete. När projektet är slut finns en prototyp på en mjukvara tillgänglig, vilken har nyttjats i ett antal verifierings scenarion definierade av deltagande industripartner.

Förväntade effekter och resultat
Resultatet av projektet är en prototyp på en simulerings- och visualiseringsmjukvara för att verifiera och balansera människa-robot samarbete. Med mjukvaran kan industrin tidigt i utvecklingsprocessen skapa arbetsinstruktioner till personalen och programmeringskod till roboten. En instruktion och en kod till en optimerad arbetsplats, där människans och robotens styrkor är kombinerade på ett lämpligt sätt.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Utgivare, Sweden)
  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-01-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.