Virtuell materialprovning - Ett beräkningsverktyg för att uppskatta makroskopiska materialegenskaper baserat på homogenisering

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2011-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.