Virtuell Integrerad Demonstrator för turbomaskiner (VIND)

Syfte och mål:
Projektet VIND skapar en virtuell demonstrationsmiljö där akademi och industri kan mötas tekniskt och arbeta fram nya metoder och prova rimlighet och värde i nya teknologier. Inriktningen på arbetspaketen är sådan att deltagande institutioner skall kunna tillämpa sina djupa kunskaper i specialområden och se om de är tillämpliga i relevant miljö. Några konceptstudier av särskilt intresse har valts ut och drivs i projektet eftersom de på ett bra sätt bryggar över gapet mellan möjligheter som finns i laboratoriemiljö med hur behov och krav i motorn ser ut.

Förväntade effekter och resultat:
Projektet kommer att leda till nya metoder och möjliga innovationer, samt en utbyggd virtuell demonstrator där information kan delas fritt inom projektet. Ur projektet kommer en förståelse för hur teknologier integreras i en flygmotor och ett koncept beskrivet i geometri och prestanda. Utbyggnaden av den virtuella plattformen förväntas ge bättre systemförståelse i akademin, och möjligheter att förstå forskningsframstegen inom industrin. Specifikt hur elgenerator kan integreras i flygmotorns kompressorsystem och de möjligheter som uppstår i detta.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-10
Slutdatum 2021-12-30

Publicerad: on 28 nov 2018.