VindKör - Verktyg för strategisk planering genom bedömning av vindkraftens kumulativa miljöeffekter

Detta projekt ska utveckla ett verktyg för att bedöma och jämföra den kumulativa, miljöpåverkan för olika utbyggnadsscenarier på land och till havs. Storskalig utbyggnad av vindkraft innebär att nya ytor tas i anspråk. Lokalisering av nya anläggningar är dels avhängig landskapets fysiska och infrastrukturmässiga förutsättningar och dels hänsyn till andra verksamheter, planer, närboende och naturmiljö. Den samlade miljöpåverkan är ofta svår att kvantifiera i ett tidigt planeringsskede. För en god strategisk planering är det emellertid viktigt att se till helheten och att kunna jämföra miljöpåverkan av utbyggnadsscenarier nationellt, regionalt och ur ett landskapsperspektiv.

Startdatum 2018-11-19
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-11-19

Sidansvarig Publicerad: ti 30 apr 2019.