Val av lämpliga tillsatsmaterial och utformning av aktiveringsprocessen med olivin

Projektet syftar till att förenkla proceduren för aktivering av olivin samt att optimera olivinets katalytiska egenskaper. Olivin används som ett katalystiskt bäddmaterial i förgasningsprocessen för att minska halten av tjäror i syntesgasen. En fungerande katalytisk bädd minskar behovet av nedströms rening och sänker därmed kostnaderna för produktionen av renad syntesgas.

Samarbetande organisationer

  • Valmet (Privat, Finland)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-04-30

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.