Vår energi projektbild

Vår Energi

Projektet ämnade undersöka förutsättningarna för en ny typ av energivisualiseringstjänst riktad till företag och organisationer i den offentliga sektorn. Under projektet undersöktes målgruppens behov och en tjänst för att stödja företag och organisationer att minska sin elförbrukning utvecklades för att stärka Exibeas tjänsteutbud inom energivisualisering. Den resulterande tjänsten riktar sig idag till företag, skolor och kommuner och kan användas för att visualisera energianvändning på ett enkelt, innovativ, och roligt sätt. Målet med tjänsten är att entusiasmera personalen och ge de incitament för att gemensamt minska energiförbrukningen samt relaterade koldioxidutsläpp.

Samarbetande organisationer

  • EXIBEA AB (Privat, Sweden)
  • Boid AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-05-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.