Vågformsdiversitet i bredbandig MIMO radar

Forskningsprojektet syftar i första hand till att teoretiskt klargöra hur optimeringen av vågformer i en radar eller en radiokommunikationslänk utrustad med multipla sändare och mottagare skall utformas för att uppnå maximalt signal brusförhållande under givna förutsättningar. Varje sändare antas vara utrustad med varsin bredbandig vågformsgenerator kapabel att generera en godtyckligt valbar vågform. Visionen är ett adaptivt system som kontinuerligt anpassar de utsända vågformerna till rådande förutsättningar. Vi vill också studera inverkan av normalt förekommande begränsningar, som t.ex. icke-linjära halvledar, regler och lagar beträffande utstrålade radiofrekvenser samt multipla måltyper. Projektet kommer även att innefatta praktiska mätningar, där de optimerade vågformerna implementeras i en experimentell radar. Ny teknik finns framme, men har inte fullt utnyttjats p.g.a. bristande teoretisk kunskap om hur möjligheterna kan utnyttjas. Initiala studier har visat att med kunskap om ovanstående kan: - oönskade målekon från klotter (reflektorer som ej betraktas som mål) undertryckas - falska målekon från repeterstörare undertryckas - information beträffande störaren utvinnas - flervägsutbredning undertryckas - mycket svårupptäckt radar och radiokommunikation konstrueras. Möjligheterna inte är begränsade till radartillämpningar, utan även inom radiokommunikationsområdet. Detta kan leda till att både radar och radiokommunikation blir okänsligare mot både avsiktlig och oavsiktlig störning, samt att inverkan av klotter reduceras. Huvudsyftet med det föreslagna forskningsprojektet är dock att ge information om vad som är möjligt att åstadkomma genom att kombinera godtyckliga adaptiva bredbandiga vågformer med distribuerade sändare och mottagare. Visionen är ett adaptivt system som kontinuerligt anpassar de utsända vågformerna till rådande förutsättningar.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Finansieras av

  • Vetenskapsrådet (VR) (Offentlig, Sweden)

Publicerad: to 31 maj 2018.