Vägen till omställning? Genusanalys av energi- och miljöpolitik 1971-1991

Energi är och har varit en fråga som i Sverige i likhet med resten av västvärlden framförallt diskuterats och hanterats av män. ”Energiområdet var ett sällsynt utpräglat machosystem i kvadrat” hävdade Birgitta Dahl. Syftet med det här projektet är att, med utgångspunkt i Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahls politiska aktiviteter och berättelser om svensk energi- och miljöpolitik under 70- och 80-talen, analysera den politiska praktikens möjligheter och begränsningar. Hambraeus och Dahl hade stort inflytande och var mycket betydelsefulla för diskussionen om omställningen av energisystemet. Kunskap om deras tid är viktig för att förstå de strukturer som upprätthåller energisystemet än idag.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 23 nov 2018.