Flygmotorer indelas i moduler, och därefter i komponenter. Genom att utmana denna indelning kan innovativa lösningar bidra till ökad funktionsprestanda och värde.
​GKN Aerospace

VIrtuell TUrbinModuldemonstrator (VITUM)

Detta projekt syftar till att demonstrera hur innovativa lösningar kan utformas då traditionella modul och komponentgränser utmanas samt förbereda en hårdvarudemonstrator på modulnivå. Projektet avser utveckla och demonstrera teknologier och förmågor som möjliggörs då designutrymmet ökas till att omfatta flera komponenter i en turbinmodul. Ett exempel på en modulintegrerad turbinstruktursdesign (´integrerad plug´) används som konkret fall för att driva arbetet.

Leverabler från projektet är att skapa en öppen plattform i form av variabla geometrimodeller vilka kan användas och anpassas till alternativa motorkonfigurationer. Vidare etableras ett nätverk och infrastruktur mellan företag, institut och universitet som kan arbeta tillsammans i hårdvarudemonstratorer på ett effektivt sätt, som möjliggör tät samverkan med leverantörer på en svensk arena – Produktionstekniskt Centrum. 

Projektet bygger vidare på forskningsresultat som utvecklas i tidigare/pågående forskningsprojekt, varför seniora forskningsresurser förväntas utgöra basen i arbetet. Vidare är utnyttjandet av företagets personal som gränsgångare avgörande för att ytterligare effektivisera samverkan med nämnda partners.

Samarbetande organisationer

  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
  • Blekinge Tekniska Högskola, BTH (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2014-11-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.