Utveckling av metod och tillämpning inom monetarisering

Det övergripande syftet med projektet är att ge företag och andra aktörer värderingsfaktorer för koldioxid och andra växthusgaser samt energi som kan användas i samhällsekonomiska analyser, livscykelanalyser och andra metoder för att utvärdera olika förslag på åtgärder och lösningar, exempelvis kopplade till energianvändning och förnybara resurser.

Startdatum 2012-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.