Utveckling av ledarförmåga för entreprenörskap och innovation i transnationella företag

Projektets mål var att bidra till en förbättring av förmågan att leda entreprenöriella initiativ och innovationsprojekt i det stora företagets sammanhang. För att nå detta mål har projektet - genomfört intervjuer med 63 (35+28) ledare, HR-chefer och ´high potentials´ i Europa och Asien i två multinationella företag. - studerat och i intervjuer undersökt företagens interna system för strategi och ledarutveckling - genomfört 3+3 explorativa workshops (68 personer) - utvecklat ett frågeformulär som använts som bakgrund i två workshops med totalt 25 personer från det ena företaget.

Startdatum 2012-10-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.