Utveckling av innovativa tekniker för småskalig kraftvärme från biobränslen

Den svenska delen av projektet kommer att fokusera på att vidareutveckla och testa högtemperaturvärmeväxlare (HT-HE) i applikationer för externeldade gasturbiner i rostereldade biobränslepannor upp till ca 100 kW eleffekt. Syftet är att möjliggöra en implementering och kommersiell demonstration av tekniken. Högre verkningsgrad samt högre tillgänglighet i biobränsleeldade gasturbiner minskar användandet av fossila bränslen, vilket minskar utsläppen av koldioxid.

Samarbetande organisationer

  • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2014-05-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-06-01

Publicerad: to 31 maj 2018.