Utveckling av grafenbaserad antibakteriell yta för medicintekniska produkter - Effektiv, säker och prisvärd

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett allvarligt globalt problem som årligen adderar ca €7 miljarder i direkta kostnader för europeisk sjukvård. Majoriteten av VRI kan kopplas till användningen av invasiva medicintekniska produkter som utgör en plattform för bakterier att kolonisera. Detta ger i sin tur ger upphov till infektioner och ökad risk för utveckling av antibiotikaresistens. En effektiv, säker och prisvärd antibakteriell yta som kan användas på medicintekniska produkter kan göra stor skillnad har därför ett substantiellt kommersiellt värde.  

I tidigare projekt stöttat av SIO Grafen har vi demonstrerat att en yta med upprättstående grafenflingor förhindrar bakteriekolonisation mycket effektivt. Den antibakteriella effekten beror på grefenets hydrofobicitet och unika 2D-struktur, vilket gör att de kan punktera bakterier som försöker kolonisera ytan. Den mekaniska bakteriedödande mekanismen gör denna yta extra lämplig för användning på medicintekniska produkter eftersom den har potential att fungera mot de flesta bakterietyper – inklusive antibiotikaresistenta stammar – och då den bara påverkar bakterier som försöker kolonisera ytan så induceras heller ingen ny resistensutveckling. 

Målet för detta projekt är utveckla processen för denna antibakteriella yta så att den blir användbar för användning på medicintekniska produkter och därigenom minska risken för att de orsakar infektion. Planen är att:

Utnyttja en nerskalad produktionsutrustning för att screena fler polymermaterial och grafenkvalitéer
Undersöka och utveckla förbättrade produktionsmetoder
Utvärdera och karaktärisera de antibakteriella egenskaperna av olika ytvarianter
Göra en bedömning av möjligheterna och begränsningarna för att använda den grafenbaserade ytan för medicintekniska tillämpningar.  

Samarbetande organisationer

  • Wellspect Healthcare (Privat, Sweden)
  • 2D fab AB (Privat, Sweden)
  • DENTSPLY Implants (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-05-31
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-05-31

Sidansvarig Publicerad: må 27 jul 2020.