Utveckling av effektiva och stabila mateial för polymera solceller

Projektet syftar till att syntesera och utveckla nya material för polymera solceller som leder till effektivare och stabilare polymera solceller. Ansökan har bedömts som exceptionellt stark och väntas bidra till förbättrad kostnadseffetkivitet för polymera solceller.

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 02 nov 2019.