Utveckling av Volvos fullskalevindtunnel och virtuell tunnelmodell för framtida fordonscertifiering

Sedan 1986 har Volvo Cars använt mätdata från sin fullskalevindtunnel som bas för kravsättning, utveckling av nya projekt, samt verifiering av produktionsbilar. Parallellt med vindtunnelproven används virtuella modeller (CFD) som verktyg i utvecklingen av nya bilar och som komplement till fysisk provning av prototyper. Trots ständiga förbättringar av de virtuella metoderna kvarstår skillnader mellan predikterade aerodynamiska egenskaper från CFD och uppmätta värden i vindtunneln. Dessa skillnader kommer att öka i betydelse fram till år 2020; dels beroende på förändrade lagkrav för förbrukningscertifiering, och dels på ökad användning av virtuella metoder i strävan efter kortare utvecklingstider. Detta projekt syftar till att förbättra förståelsen av varför skillnader mellan beräkning och provning uppstår. Detta görs genom att undersöka strömningsbilden i vindtunneln, och med detta som underlag förbättra den numeriska motsvarigheten.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-09-30

Simuleringsbild

​Sedan 1986 har Volvo Cars använt mätdata från sin fullskalevindtunnel som bas för kravsättning, utveckling av nya projekt, samt verifiering av produktionsbilar.

Parallellt med vindtunnelproven används virtuella modeller (CFD) som verktyg i utvecklingen av  nya bilar och som komplement till fysisk provning av prototyper.

Trots ständiga förbättringar av de virtuella metoderna kvarstår skillnader mellan predikterade aerodynamiska egenskaper från CFD och uppmätta värden i vindtunneln. Dessa skillnader kommer att öka i betydelse fram till år 2020; dels beroende på förändrade lagkrav för förbrukningscertifiering, och dels på ökad användning av virtuella metoder i strävan efter kortare utvecklingstider.

Detta projekt syftar till att förbättra förståelsen av varför skillnader mellan beräkning och provning uppstår. Detta görs genom att undersöka strömningsbilden i vindtunneln, och med detta som underlag förbättra den numeriska motsvarigheten.

Projektledare
​Alexander Broniewicz, Volvo Cars

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)
​Volvo Cars

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.