Utveckling av EBM-tillverkad titanlegering delar för högpresterande lättviktdesign

Syfte och mål
Projektet fokuserar på electron beam melting (EBM) som metod för tillverkning av lätta titanlegeringskomponenter. Detta tillämpas både inom flygteknik samt biomedicin. Syftet med detta projekt är att öka förtroendet för användning av additive manufacturing (AM) för högt belastade komponenter där utmattningsförmåga är av kritisk betydelse. Ett annat syfte är även att vidareutveckla AM som primär metod för bionic design för framtida medicinska implantat.

Förväntade effekter och resultat
Projektetresultaten kommer att leda till nya kommersiella alternativ inom flygteknik samt den biomedicinska industrin. De förväntas öka TRL-nivån från 4 till 6 för vissa specifika lösningar. Kunskapen som fås av detta projekt säkerställer att tillförlitliga EBM tillverkning samt hög prestanda av dessa komponenter. Förutom redovisningar på LIGHTER konferenser, resultaten från detta projekt kommer att presenteras på internationella konferenser. Detta projekt kommer att anknytar till studentprojekt, examensarbeten samt vidareutveckling av andra samarbeten.

Planerat upplägg och genomförande
Upplägget involverar två centrala industriparter (GKN, ARCAM) samt tre forskningsorganisationer med kompetens inom additiv tillverkning och materialteknik (Chalmers, GU, RISE). WP 1. Mikrostrukturella egenskaper av byggandet samt HIP-komponenter (GKN, Chalmers, RISE IVF) WP 2. Utmattningsbeteende samt korrelation med mikrostruktur (GKN, Chalmers) WP 3. Material/processoptimering samt design för biomedicinska tillämpning inom AM (Chalmers, Arcam, RISE IVF) WP 4. Preklinisk bedömning av optimerade konstruktioner av AM (GU, Arcam, Chalmers)

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-08-31

Sidansvarig Publicerad: lö 11 jan 2020.