Utvärdering av studenters lärande inom hållbar utveckling

Ihop med forskare på UPC i Barcelona undersöks studenternas lärande i kursen Global Chemical Sustainability. Resultaten från kontinuerlig examination i kursen och från skriftlig tentamen jämförs med tankekartor som studenterna ritat före och efter kursen.

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.