Use2Use projektbild

Produkters livscykler från ett brukarperspektiv

Projektet "Produkters livscykler från ett brukarperspektiv" syftar till att skapa ett metodstöd för hur företag kan stödja cirkulära konsumtionsmönster som gynnar företag, konsumenter och miljön.

Metodstödet som finns inom hållbar produktutveckling är ganska tunt när det gäller hur man kan stödja och möjliggöra hållbar konsumtion, t.ex. gällande frågor som rör hur man ska erbjuda produkter och hur de ska utformas för detta. De existerande metoderna tar heller oftast inte sin utgångspunkt i brukaren och dess behov. Det finns dock en stort potential i detta, för genom att lägga tonvikt på brukaren och dess behov blir det relevant att från ett företagsperspektiv även börja diskutera frågor såsom: Hur kan vi utforma produkten för delad användning? Hur kan vi uppmuntra brukaren till att lämna produkten vidare när denne inte längre har nytta av den? Hur kan vi utforma produkten för sekventiell användning?

En första version av ett verktyg för att arbeta med dessa frågor har utvecklats. Det tentativa verktyget tar hänsyn till vilken process en person går igenom när denne, utifrån ett behov, införskaffar och använder en produkt eller tjänst för att tillfredsställa detta behov, för att sedan sluta använda denna när behovet upphört och gå in i en överlåtelseprocess. Att utforksa cirkulära möjligheter utifrån ett användarperspektiv är unikt för detta verktyg.

Samarbetande organisationer

  • Hultafors Group (Privat, Sweden)
  • Transformator Design (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-31

Sidansvarig Publicerad: må 08 apr 2019.