Undvikande av digital förlamning: Metoder för att överbrygga digital innovation och digital transformation

Syfte och mål: Projektet syftar till att hjälpa företag att undvika digital förlamning genom att förbättra kompetens och kapacitet att leda och organisera digital transformation. Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas hjälpa svenska industriföretag att utveckla metoder och strategier som gör det möjligt för bedriva digital transformation, bryta sig loss från digital förlamning och undvika att starta nya digitala initiativ som inte leder till någon större påverkan.
Upplägg och genomförande: I detta projekt kommer vi att observera implementeringen av digital teknik hos ett ledande företag inom massa- och pappersindustrin. Den digitala tekniken kommer att implementeras i samarbete med en teknikpartner med expertis inom maskininlärning. Vi kommer att förlita oss på fyra områden förankrade i organisationsteori (teknik, aktiviteter, gränser och mål) när vi analyserar implementering, förlamning och transformation

Samarbetande organisationer

  • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2021-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-01-31

Sidansvarig Publicerad: lö 19 feb 2022.