Undersökning och motverkande av miljörisker från hydrokinetiska turbiner

Forskningsprojektet studerar hur olika strömkraftverk påverkar förbipasserande djur genom observationer för att modellera miljöpåverkan både lokalt och på havsplaneringsnivå. Vidare undersöks hur undervattensbuller påverkar kollisionsriskerna samt görs en utredning och testning av skadeförebyggande åtgärder. Resultaten ger underlag för industrin att miljöanpassa turbinerna och för myndigheter att ta rätt beslut i tillståndsfrågor.

Startdatum 2016-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.