TurboPower: Prediction of Gas Turbine combustor performance based on optimal reduced kinetics and dynamic mode decomposition

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2014-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Publicerad: to 31 maj 2018.