Tryckta flexibla organiska solceller

Projektet går ut på att utveckla processer för och tillverka tryckta polymersolceller genom rulle-till-rulle(R2R)-metoder. För att lyckas med detta behöver grön syntes av polymerer skalas upp till 100 g skala, deponeringsmetoder av aktiva material utvecklas och optimeras, processer utifrån funktion samt tryckmetoder för att bygga moduler utvecklas. Under projektets senare fas kommer moduler att levereras till Tekniska Verken i Linköping för fältstudier. Projektet bedöms ha god potential att ha positiv inverkan på omställningen till ett hållbart energisystem, då det bidrar till att ta fram miljövänliga solceller med flera anvädningsområden som kan framställas genom billiga produktionsmetoder.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 02 nov 2019.