TRP graphics

Trapped Rubber Processing: High Performance/ High Rate Composite Processing

Syfte och mål
Forskningen av en termomekanisk karaktärisering av polymera elastomerer för användning i avancerad gummibyggnad skulle vara det första steget i ett nytt område för kompositbearbetningsforskning och introduktion av en ny metod för effektivare och mer hållbar tillverkning.

Förväntade effekter och resultat
I projektet kommer vi att modellera materialet och FE-simulera formningsprocessen termomekaniskt. Vi kommer även studera volymetriska förändringen experimentellt, under olika tryck/temperatur i ett antal materialtester. Utvecklingen av en termomekaniskt motiverad materialmodell för elastomeriska polymerer är det första steget för effektiv processering av komposit.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet kommer att omfatta urval och karakterisering av ett gummi lämpligt för avancerad gummibyggnad av kompositer. Forskning i materialkaraktärisering kommer att innefatta en iterativ testning / beräkningsmodelleringsram, där utformningen av experiment matas av initialmaterialmodeller och sedan karaktäriseras och valideras eller förbättras med experimentell försöks.

Startdatum 2018-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-11-30

Sidansvarig Publicerad: on 22 maj 2019.