Transporteffektivitet och miljöapplikationer Living Lab (TEEA-LL)

Projektet etablerar en IT-projektplattform, ett Living Lab, för effektivare och mer hållbara godstransporter. Principen för detta Living Lab är att strömma fordons-, gods- och logistikdata under operativa godstransporter och att analysera och återkoppla data om potential för ytterligare effektivisering. Projektet utnyttjar dagens möjlighet att ta tillvara strömmad data ur fordon och testar olika sätt för strömmad data om gods, via GPS-system och RFID-teknik. I projektets fallstudier utvecklas fallspecifika metoder och applikationer för detaljerad identifiering och statistisk beräkning av effektivitetsindikatorer för godstransporten.Projektet fokuserar alltså på att frigöra branschens inre effektiviseringspotential, genom att med automatiska dataflöden möjliggöra högre precision på godstransporters operativa effektivitet. I ett längre perspektiv syftar projektet till att leverera de verktyg som behövs för att det ska vara möjligt att uppnå målen om effektiva transportsystem, som regeringen uttrycker som övergripande mål för transportpolitiken, dvs ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Samarbetande organisationer

 • PosTrack (Privat, Sweden)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Bring Express (Privat, Sweden)
 • Hogia (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • NTM (Non profit, Sweden)
 • AXelerate (Privat, Sweden)
 • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Fraktkedjan Väst (Privat, Sweden)
 • Preem (Privat, Sweden)
 • ÖGS-bolaget (Privat, Sweden)
 • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Malmö universitet (Akademisk, Sweden)
 • DSV (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-02-03
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-11-30

Finansieras av

 • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.