Time Data Management Automation for Manual Assembly - TIMEBLY

Syfte och mål
Digitaliseringen av tillverkningsindustrin sätter fokus på indata. En av de mest utmanande processerna att erhålla exakt tid för är manuell montering och materialhantering. TIMEBLY-projektet kommer att adressera dessa utmaningar med det målet att öka konkurrenskraften, förbättra anpassningsförmågan till förändringar och samtidigt skapa en hållbar arbetsmiljö för montörerna. Den tekniska utvecklingen med bättre sensorer och mer datorkraft möjliggör nya sätt att bestämma tiderna och nya sätt att simulera arbetsstationer.

Förväntade effekter och resultat
TIMEBLY:s förbättrade bestämning och analys av data för manuella uppgifter kommer att ha fyra huvudsakliga effekter: 1. Bättre planeringsförhållanden, genom bättre tidsbaser där avvikelser kan separeras från normalt tillstånd. 2. Möjliggör produktintroduktion förändring genom simuleringar med hjälp av digitala mänskliga modeller och effektiv beredning. 3. Exakta kostnadsberäkningar för att prioritera förbättringsinsatser och ge korrekta priser till kunder. 4. Rättvis arbetsbelastning och bättre arbetsplatsdesign genom att ha mer exakta tidsdata.

Planerat upplägg och genomförande
Utmaningen att skapa tidsunderlag för produktion med låg volym och stor variation kommer att hanteras genom en designvetenskaplig strategi där forskarna tillsammans med de deltagande företagen utformar och testar nya metoder för att effektivt utveckla TDM-system. Målet är att generalisera denna kunskap och sprida till andra företag genom en handbok och workshoppar.

Samarbetande organisationer

  • Swegon Operations AB (Privat, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Strömsholmen AB (Privat, Sweden)
  • Solme AB (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • BAE Systems Bofors (Privat, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-11-01
Slutdatum 2024-10-31

Sidansvarig Publicerad: må 24 okt 2022.