The Global Sulphur Cap in the Revision of MARPOL Annex VI - A Case Study of How Environmental Decisions are Made through IMO

Syftet med denna avhandling är att beskriva utvecklingen av en global gräns för svavelinnehållet i fartygens bränsle i MARPL Annex VI. Syftet är att studera hur de initiala förslagen för att reducera svavelutsläppen från faryg slutade med en måttlig global begränsning på 4,5 procent och sedan ändrad till 0,5 procent. Metodologin fokuserar på att beskriva utvecklingen baserad på vad som kommit fram i IMO:s dokumentation.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplats.

Alla projektmedlemmar

Tomas Polesie Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, Erik Svensson och Sven Lyngfelt, Chalmers.

Publicerad: må 12 okt 2015.