Testbädd för framtidens processvätskor inom hållbar produktion

Målet med en testbädd för processvätskor är att möjliggöra en hållbar användning, både avseende miljö, arbets- och hälsoaspekter, av dessa. Svenska företag ska få kommersiella, miljö- samt hälsofördelar genom att använda testbädden.

Syftet med testbädden är att stödja och underlätta provning och kvalificering, avseende teknisk prestanda och hållbarhetsaspekter, innan fullskalig industriell implementering av nya processvätskor kan ske.Processvätskor är alla typer av kemikalier och vätskor som används inom tillverkningsindustrin; ex skärvätskor, kyl- och tvättmedel. Företagen får kommersiella, miljömässiga samt yrkeshälsofördelar genom att använda testbädden. Leverantörer kan marknadsföra testbädden till sina kunder.Kommersiella fördelar; kortare tid till marknaden för miljöanpassade alternativ, stöd i produktutveckling och mer konkurrenskraftiga produkter med verifierad miljöprestanda.

Fördelar för miljö och hälsa; Hållbarhets- och hälsobedömningar. Införandet av processvätskor och metoder, med en minskad miljöpåverkan, i produktion kommer att påskyndas. Ett arbetspaket fokuserar på affärsutveckling av testbädden och ett annat på frågor som rör hållbarhet, arbetsmiljö och hälsoaspekter. Pilotuppdrag med fokus skärvätskor respektive kylmedel för värmebehandling kommer att genomföras. Behov och åtgärder för testbädden när det gäller innehåll, avtal, hårdvara för framtida uppdrag och aktiviteter både i fråga om rådgivning, uppdrag, forskningsprojekt och examensarbeten kommer att identifieras och verkställas. En central uppgift är att se till och säkerställa hur testbädden upprätthålls efter slutförandet av projektet

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 23 nov 2019.