Teknikbevakning av bränslecellsområdet

Projektet syftar till att koordinera, sammanställa, analysera och sprida information om utvecklingen av bränslecellsområdet till svenska intressenter, främst inom fordonsindustrin. Detta ska ske genom regelbundna möten, bevakning av relevanta konferenser och teknikannex inom IEA samt EU JU, seminarier och workshops samt rapportskrivning mm. Bränslecellers relevans och användning i fordonsapplikationer ökar nu internationellt och dessutom finns flera svenska företag som tillverkar bränsleceller, ingående komponenter och/eller system. Det är därför viktigt att följa utvecklingen av bränslecellsområdet.

Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-10-31

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Publicerad: to 31 maj 2018.