Tekniköverföring till SMF (Små och medelstora företag)

Många, växande högteknologiska småföretag är en framgångsfaktor för Sverige identifierad i Strategisk innovationsagenda för svensk produktion - MADE IN SWEDEN 2030. Dessa företag kombinerar flexibilitet med teknikintensitet och är vana att arbeta nära både kunder och andra företag med att utveckla nya produkter och produktionssystemet. Projektet syftar till att stärka SMF genom tekniköverföring från projekt inom Produktion2030 En stor utmaning för små och medelstora industriföretag är att ständigt hålla sig uppdaterad gällande de möjligheter som forskning och utveckling skapar. Aktiviteten ´Tekniköverföring till SME´ avser att underlätta överföring av resultat från forsknings- och innovationsprojekt till SME, och därigenom på ett naturligt sätt skapa många kontaktytor mellan företag, institut och akademi. Alla forskare som är aktiva inom SIP Produktion2030 kommer kunna arbeta med SME inom ramen för aktiviteten. Planerat upplägg och genomförande ´Tekniköverföring till SME´ vänder sig till främst till små och medelstora företag. Aktiviteten kompletterar satsningar som t ex Vinnovas program Forska och Väx, genom att på tidigt stadium skapa många kopplingar mellan företag och forskare. Huvudfokus för instrumentet är att skapa delleveranser från Forsknings- och Innovationsprojekten inom Produktion 2030, där delleveranserna är riktade till SME. Som metod för överföringen kommer instrumentet att samarbeta med befintliga arenor och forum för SME.

Samarbetande organisationer

  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.