TOICA - Integrerad termiskt driven konceptualisering av flygplan

TOICA-projektet syftar till att radikalt förändra det sätt på vilket termiska förutsättningar hanteras i konceptutveckling av flygplan. En ny flygplansarkitektur, som idag inte existerar, för termiskt driven konceptualisering skall skapas.

Chalmers skall i detta projekt bidra med nya PLM-baserade modeller och metoder för: systembaserad utveckling och konfigurering av plattformsarkitekturer, robust konstruktion och geometrisäkring, samt kopplad MDO inklusive CFD och FEA för strukturella och termiska analyser.

Projektets resultat avser att på ett signifikant sätt bidra till ökad hållbarhet genom reducerade utvecklingskostnader, mer bränsleeffektiva flygplan samt mer användarvänliga metoder och verktyg i utvecklingsprocessen.

Samarbetande organisationer

 • Airbus SAS (Privat, France)
 • Atherm (Privat, France)
 • Liebherr Aerospace Toulouse (Privat, France)
 • Samtech (Privat, Belgium)
 • XRG Simulation (Privat, Germany)
 • Dassault Systemes (Privat, France)
 • Cranfield University (Akademisk, United Kingdom)
 • Stichting Nationaal Lucht- En Ruimtevaartlaboratorium (NLR) (Forskningsinstitut, Netherlands)
 • Siemens Industry Software (Privat, United Kingdom)
 • Queen's University Belfast (Akademisk, United Kingdom)
 • University of Cambridge (Akademisk, United Kingdom)
 • Deutsches Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Forskningsinstitut, Germany)
 • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
 • Snecma (Privat, France)
 • MSC Software Corporation (Privat, Germany)
 • European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), France (Privat, France)
 • Eurostep Group (Privat, Sweden)
 • Eurocopter (Privat, France)
 • Dassault Aviation (Privat, France)
 • LMS Imagine (Privat, France)
 • Alenia Aermacchi (Privat, Italy)
 • Arttic (Privat, France)
 • Thales Avionics (Privat, France)
 • Office national d'etudes et de recherches aerospatiales (ONERA) (Privat, France)
 • Maya Heat Transfer Technologies (Privat, Canada)
 • Zodiac Aerotechnics (Privat, France)
 • Centre de Recherche en Aeronautique Asbl (Cenaero) (Forskningsinstitut, Belgium)
 • Università di Padova (Akademisk, Italy)
Startdatum 2013-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-08-31

 

TOICA-projektet syftar till att radikalt förändra det sätt på vilket termiska förutsättningar hanteras i konceptutveckling av flygplan. En ny flygplansarkitektur, som idag inte existerar, för termiskt driven konceptualisering skall skapas.

Chalmers skall i detta projekt bidra med nya PLM-baserade modeller och metoder för: systembaserad utveckling och konfigurering av plattformsarkitekturer, robust konstruktion och geometrisäkring, samt kopplad MDO inklusive CFD och FEA för strukturella och termiska analyser.

Projektets resultat avser att på ett signifikant sätt bidra till ökad hållbarhet genom reducerade utvecklingskostnader, mer bränsleeffektiva flygplan samt mer användarvänliga metoder och verktyg i utvecklingsprocessen.

Projektledare: Christoffer Levandowski





Externa parter
​Konsortium med europeiska partners, t ex Airbus och GKN.
Samarbeten

​PPU/Produktutveckling
Wingquist Laboratory
Systems Engineering & PLM
Geometry assurance & robust design
Chalmers, Tillämpad mekanik

Styrkeområden
Transport
Produktion

Relaterade projekt
Plattformsbaserad utveckling
Hållbara produktlivscykelplattformar
Konstruktion för prestanda

Nyckelord

Product architectures, set-based design, product platform, configuration, aero engine, structure design

Finansieras av

 • Europeiska kommissionen (FP7) (Offentlig, Belgium)
​Levandowski, Christoffer; Corin Stig, Daniel; Bergsjö, Dag; Forslund, Anders; Högman, Ulf; Söderberg, Rikard; Johannesson, Hans: “An Integrated Approach to Technology Platform and Product Platform Development”, Concurrent Engineering - Research and Applications, December 12, 2012 as doi:10.1177/1063293X12467808

Johannesson, H., Emphasizing Reuse of Generic Assets through Integrated Product and Production System Development Platforms. In Advances in Product Family and Product Platform Design – Methods and Applications, Editors T. Simpson, R.J. Jiao, Z. Siddique and K. Hölttä-Otto, Springer, 2013.

Gedell, Stellan; Johannesson, Hans: “Design rationale and system description aspects in product platform design: Focusing reuse in the design lifecycle phase”, Concurrent Engineering - Research and Applications, December 24, 2012

Publicerad: to 31 maj 2018.