TIES - Test Innovation Engine Sweden

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-03-31
TIES har uppdraget att utveckla kopplingen mellan akademi och industri så att ett större antal företag ska kunna tillgå avancerad forskningskunskap som en del i sitt innovationssystem. Uppdragets huvudsakliga utmaning ligger i att forskningskunskap är avancerad och omogen vilket kräver djup ämnesinblick och forskningserfarenheter för att kunna hantera. Denna kapacitet är ovanlig i industrin och det är därför TIES utvecklar arbetssätt som överbygger dessa barriärer. Projektet har Explanea som en affärsenhet där TIES resultat beprövas och utvecklas i direkt samarbete med svenska programvaruföretag.

Research Area: Software Testing
  • Vinnova
  • Chalmers
  • University of Gothenburg
  • Blekinge Institute of Technology
  • Danfoss
  • Ericsson
  • ABB

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2015.