THz Schottky diode mixers for high resolution FIR spectroscopy

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Publicerad: to 31 maj 2018.