TACO (insTruction innovAtion for Cognitive Optimisation)

Digitalisering och kognitiv beslutsstöd utgör trender inom teknikutvecklingen som kan möta demografiska utmaningar och möjliggöra en större inkludering och tolerans för människors individuella förutsättningar inom tillverkningsindustrin. Genom att förbättra arbetsinstruktioner och anpassa dem till nya teknologier och utforma strategier för digitalisering av produktionsnära system ämnar TACO-projektet att ta itu med både existerande och framtida utmaningar som påverkar den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.

TACO-projektet förväntas bidra till ökad digitaliseringsmognad hos de deltagande företagen, samt minska den mentala arbetsbelastningen för den produktionsnära personalen genom mer effektiv informationsdelning.

De deltagande företagen kommer att ha egna utvecklingsarbeten kring informationsdelning och arbetsinstruktioner som involverar både digitalisering och nya arbetssätt. Inom ramen för detta, bidrar TACO-projektets tre fokusområden med både kunskap från forskning och erfarenhetsutbyte:
- Digitalisering. Hur ser mognaden och strategier ut inom digitalisering?
- Delning. Hur och vilken information och kunskap kan delas bland produktionsnära personal?
- Design. Hur utformas stöd för effektiv delning och digitalisering av information och kunskap?

Samarbetande organisationer

  • Combitech (Privat, Sweden)
  • Saab (Privat, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Utgivare, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 25 maj 2021.