Systemanalys av HCT-införande på väg

Målet med projektet är att öka kunskaperna om vilka systemeffekter ett eventuellt införande HCT (High Capacity Transport) på väg kan få, det vill säga vilka effekter införande av HCT har på samhället som helhet. Detta innefattar överflyttning mellan olika trafikslag, kapacitetsförändringar inom de olika systemen och alternativ användningen av frigjord kapacitet. Men också hur HCT påverkar transporternas kostnader och näringslivets konkurrenskraft. Projektet avser att komplettera aktuellt kunskapsläge med en bred systemanalys för att öka kunskaperna om villkor och systemeffekter av ett stegvis införande av HCT

Samarbetande organisationer

 • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning (SSVL) (Non profit, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Trivector (Privat, Sweden)
 • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
 • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)
 • Transportstyrelsen (Offentlig, Sweden)
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
 • Fordonskomponentgruppen (FKG) AB (Privat, Sweden)
 • Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk) (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Naturskyddsföreningen (Non profit, Sweden)
Startdatum 2014-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 30 nov 2019.