System innovation for societal challenges: A strategic knowledge platform

Syfte och mål:
Projektet fokuserar på policyinstrument som sorterar under begreppet systeminnovation, hur de kan utformas, implementeras och utvärderas. Projektet är organiserat som en kunskapsplattform för att samordna forskning och praktik inom området. Samverkan mellan akademisk forskning och policypraktik är plattformens huvudmål. Ambitionen är att utveckla teoretisk, metodologisk och praktisk kunskap om systeminnovation, samt bidra till att denna sprids och implementeras genom mer effektiv politik.

Förväntade effekter och resultat:
Plattformen introducerar och samordnar aktiviteter inom forskning, policyanalys och nätverksskapande, inklusive spridning av resultat. Utöver aktiviteter i form av konferenser och workshops planeras vetenskaplig output i form av artiklar i fackgranskade journaler av högsta internationella standard, rapporter av mer populärvetenskaplig natur, samt deltagande i nationell och internationell media. Plattformens deltagare kommer också bistå Vinnova med rådgivning och utredningar av olika slag.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Internationella Handelshögskolan i Jönköping (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 15 mar 2019.