Synkronisering och backhaul för distribuerade MIMO-system

Distribuerad flerantennsteknik (D-MIMO) är en lovande teknik för framtidens trådlösa nätverk, där samarbetande antenner placeras ut över ett stort område. Jämfört med nuvarande tekniker förväntas den leda till förbättrad prestanda, energieffektivitet, kvalitet för användarna etc. Men det finns utmaningar. Bland de viktigaste är att det kan vara svårt att skicka data till avlägsna antenner, och synbkronisering av hela systemet kan också bli problematiskt. Detta är bakgrunden till vårt projekt: vi studerar hur man utvecklar och synkroniserar ett kommunikationsnätverk av detta slag, och vi föreslår lösningar på arkitekturer mm som får ut det mesta ur tekniken. Vi förväntar oss att detta hjälper Ericsson, och Sverige, att behålla en ledande roll även för utvecklingen av framtida trådlösa nätverk.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2023-12-31

Publicerad: lö 31 aug 2019.