Swedish Public Transport Research and Innovation Centre SPRINT

Projektet avsåg leda fram till kunskapssammanställningar beträffande IKTs användning, effekter och potential inom området kollektiva transporter samt identifiering av områden där kunskap behöver utvecklas.

Samarbetande organisationer

  • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2012-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-06-30

Sidansvarig Publicerad: fr 16 nov 2018.