Svetsbarhet hos nickelbaserade superlegeringar för energitillämpningar

Projektet syftar till att utreda och förtydliga vilka grundläggande mekanismer som orsakar svetssprickor vid svetsning av nickelbaslegeringar samt utveckla en metodik för att utvärdera känslighet för sprickbildning i dessa material. Detta kan bidra till öka prestandan i ång- och gasturbiner, med ökad verkningsgrad, bättre bränsleflexibilitet och anpassade till cyklisk drift. Nickelbbaslegeringar har även potential att användas i andra energitillämpningar.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-04-15

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.