Svensk petrokultur: lärdomar för en omställning till ett hållbart energisystem

För att begränsa klimatförändringar krävs en radikal förändring av världens energisystem och detta är också ett viktigt mål i svensk energipolitik. Idéer om förändringar i energisystemet är inte något nytt och över tid har andelen fossil bränslen i svensk energiförsörjning radikalt gått ned. Men två sektorer är fortfarande väldigt beroende av olja i olika former och just dessa framstår som nästan omöjliga att förändra, nämligen transport och konsumtion. Varför är just dessa områden så svåra att förändra? Vi vill undersöka det genom att fokusera på två frågor utifrån konceptet petrokultur: Hur etablerades en stark petrokultur i Sverige, och vilka lärdomar kan dras för en omställning till mer hållbar energi? Och hur ser en samtida svensk petrokultur ut som gör just transport och konsumtionsmönster så svåra att förändra? Vi kommer att studera dessa frågor ur teknik-och kulturhistoriskt perspektiv för att bättre förstå motståndet till förändring och hitta vägar runt det.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum 2024-09-30

Sidansvarig Publicerad: fr 02 apr 2021.