Study of Novel Low Noise Superconducting Mixers for Terahertz Radio Astronomy (TERAMIX)

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-09-30

Publicerad: to 31 maj 2018.